Samfunn & Politikk

Visa kategoribeskrivning
Bøker og biografier om mennesker og hendelser som har påvirket oss, utfordret våre holdninger, og de som har kjempet for det de tror på. Her finner du bøker om samfunn og politikk. Det inkluderer bøker om kriger og konflikter, bøker om politiske personligheter, og bøker om de som kjemper for sakene de brenner for. Er du interessert i samfunnsfaglige- og politiske temaer finner du garantert noe av interesse her.