Att förstå förskolan

(E-bok)

Att förstå förskolan (E-bok)
Tips en venn

Tips en venn

249 kr
Vad är typiskt för förskolan som institution? Hur skapas och upprätthålls förskolans praktik genom barnens, föräldrarnas och personalens föreställningar och sätt att agera i vardagen?
Vardagen karaktäriseras av en tidens och rummets pedagogik där social ordning upprätthålls via scheman, rutiner, predefinierade rum och andra materiella resurser. Förskolan kännetecknas samtidigt av en mängd outtalade villkor och regler som föräldrar, barn och personal förhåller sig till på olika sätt i relation till dessa institutionella ramar. Barn, föräldrar och personal följer, överträder och skapar även egna sociala ordningar som kommer till uttryck via samspelet mellan hem och förskola i vardagen, men också i mötet mellan förskolans lärare och föräldrar i särskilt avgränsade utvecklingssamtal.
Denna bok bidrar till förståelsen av förskolan som en del av skolan, med egen läroplan och starten på det livslånga lärandet. Den problematiserar och analyserar vardagens möten och förhandlingar mellan föräldrar, barn och personal samt deras olika föreställningar om förskolan och barnen i förskolan.
Boken vänder sig till studenter och professionella inom utbildningsområdet men även till andra yrkesgrupper som arbetar med barn och familj, t.ex. sjuksköterskor och socionomer, samt till föräldrar och andra intresserade.E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2007.
Forlag: Studentlitteratur Kategori: Pedagogik
ISBN: 9789144061085 Format: PDFDRM
Tittel: Att förstå förskolan Forfatter: Ann-Marie Markström
Språk: Svensk    
Utgivelsesdato: 2010-04-07  Serie: -
Antall anmeldelser: 0 Gjennomsnittsvurdering: 0
0%
0%
0%
0%
0%

Blogget om Att förstå förskolan