Språk & Ordbøker

Visa kategoribeskrivning
Her finner du ordbøker og språkbøker samlet på ett sted. En ordbok er fra tradisjonelt av en bok fylt med angivelser for staving av ord, definisjoner, bøyninger, uttalehjelp og eksempler på bruk og etymologi. En ordbok kan både brukes som oppslagsverk og som underholdning.

Bøker i fokus