Tilbake til start

Sosiale spørsmål

Sosial epidemiologi
John Gunnar Mæland, ...
Sosial epidemiologi
827 kr
Tvangsplassering av barn med utfordrende atferd
Randi Sigurdsen
Tvangsplassering av barn med utfordrende atferd
799 kr
Habilitering
Bok
Habilitering
752 kr
Sosialmedisin
Bok
Sosialmedisin
752 kr
Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid
Inge Kvaran, ...
Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid
734 kr
Ute - Inne; oppsøkende sosialt arbeid med ungdom
Bok
Ute - Inne; oppsøkende sosialt arbeid med ungdom
724 kr
Kommunikasjon i praksis
Hilde Eide, ...
Kommunikasjon i praksis
706 kr
Nærhet og frihet
Hege Brækhus
Nærhet og frihet
706 kr
Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere
Ken Heap
Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere
706 kr
Kunsten å hjelpe; individer og familier
Lawrence Shulman
Kunsten å hjelpe; individer og familier
706 kr
Menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenesten
Bok
Menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenesten
699 kr
Forbrukersosiologi
Bok
Forbrukersosiologi
697 kr
Vekterarbeid
Steinar Madsen
Vekterarbeid
692 kr
Håndbok i rusbehandling
Bok
Håndbok i rusbehandling
687 kr
Den kliniske samtalen
Arnstein Finset, ...
Den kliniske samtalen
669 kr
I forkant
Elisabeth Myhre Lie
I forkant
669 kr
Motiverende samtale
Stephen Rollnick, ...
Motiverende samtale
669 kr
Organisering og yrkesutøvelse
Lars Gunnar Lingås, ...
Organisering og yrkesutøvelse
662 kr
En innføring i ADL; teori og intervensjon
Hanne Tuntland
En innføring i ADL; teori og intervensjon
659 kr
Nettverk og sosial kompetanse
Knut Gundersen, ...
Nettverk og sosial kompetanse
650 kr
Flerstemt veiledning
Bok
Flerstemt veiledning
650 kr
Håndbok i datasikkerhet
Roar Gulbrandsen, ...
Håndbok i datasikkerhet
650 kr
Håndbok i miljøterapi
Bok
Håndbok i miljøterapi
641 kr
Etterforskning
Ivar A. Fahsing, ...
Etterforskning
641 kr
Gransking
Erling Grimstad
Gransking
641 kr
Barnevernledelse
Bok
Barnevernledelse
631 kr
Bistandsadvokaten
Anne Robberstad
Bistandsadvokaten
631 kr
Kommunikasjon
Eline Thornquist
Kommunikasjon
631 kr
Strategisk gransking
Petter Gottschalk
Strategisk gransking
631 kr
Politiledelse
Bok
Politiledelse
631 kr
Kriminalteknikk
Bok
Kriminalteknikk
622 kr
Velferdsstaten i endring
Bok
Velferdsstaten i endring
622 kr
button-spinner-icon