Engelske bøker

Visa kategoribeskrivning
Her finner du bøker i kategorien Økonomi og næringsliv. Enten du vil bli en bedre forhandler eller drømmer å bli toppselger, om du studerer regnskap eller bare vil ha råd om pensjonen, har vi bøker om emnet her.
Også bøker om juss, organisasjonslære og ledelse er samlet her