Frode Øverli - Pondus

Frode Øverli – Pondus

Frode Øverli – Pondus

Hver høst vagler trekkfuglene seg i toppen av et tre i varmere himmelstrøk. Og like årvisst vagler Frode Øverli seg hver bokhøst på toppen av bestselgerlistene med den årlige Pondusboka.