Om Blu-ray

Vanliga frågor:

1. Hva er Blu-ray?
2. Hvorfor blir Blu-ray lansert?
3. Hvorfor heter det Blu-ray?
4. Hva er forskjellen på DVD og Blu-ray?
5. Gir Blu-ray mye bedre bilde enn DVD?
6. Hvorfor er bildet ofte bedre på DVD-film enn på TV?
7. Hva er BonusView & BD Live?
8. Jeg vil vite enda mer!

 

1. Hva er Blu-ray?

Blu-ray er neste generasjons DVD, og Blu-ray-plater brukes til både film og spill. Blu-ray-plater brukes også som et rent lagringsmedium og rommer betydelig mer informasjon enn CD- og DVD-plater.

 

2. Hvorfor blir Blu-ray lansert?

Bakgrunnen er at vi tar skrittet fra standard oppløsning til høy oppløsning, som vanligvis kalles HD (High Definition) på flere områder.

De nye, flate TV-apparatene har vanligvis betydelig høyere oppløsning enn de tradisjonelle bilderørs-TV-ene vi har vært vant til så lenge, og sending av HDTV har begynt å komme i gang på alvor også i Norge. Da trengs det naturligvis også et fast medium for materiell med høy oppløsning.

DVD-standarden klarer ikke å bearbeide så mye informasjon per tidsenhet som det som kreves for materiell med høy oppløsning (filmer og spill i HD-kvalitet), og selv om DVD-standarden hadde klart dette, ville man på en DVD-plate bare få plass til omtrent et kvarter med HD-materiell.

 

3. Hvorfor heter det Blu-ray?

Vanlige DVD-spillere benytter, i likhet med CD-spillere, rød laser til å lese informasjonen på platen. Ettersom informasjonen er mye tettere på en Blu-ray-plate, kan den ikke leses av rød laser, men i stedet brukes blå laser – derav navnet.

 

4. Hva er forskjellen på DVD og Blu-ray?

Foruten det faktum at Blu-ray-standarden kan bearbeide betydelig mer informasjon per tidsenhet enn DVD-standarden klarer (dataoverføringshastigheten for lyd og bilde er 54 Mbit/s på Blu-ray, sammenlignet med 10 Mbit/s på DVD), så rommer en Blu-ray-plate mye mer informasjon.

DVD-plater rommer 4,7 GB per lag og finnes med opptil to lag, som rommer 8,5 GB. Blue-ray-plater rommer 25 GB per lag og finnes i dag med to lag, som rommer 50 GB. Allerede i år vil imidlertid Blu-ray-plater med fire lag bli lansert, som gir 100 GB kapasitet, og det pågår utvikling av plater med åtte lag – som gir 200 GB på én enkelt plate.

 

5. Gir Blu-ray mye bedre bilde enn DVD?

Kort svar: Blu-ray er fem ganger bedre enn DVD!

Langt svar: For å demonstrere forskjellen i kvalitet mellom standardsignaler (DVD) og HD-signaler (Blu-ray) kan vi se på hvor mye informasjon signalet inneholder per tidsenhet.

Signalet i standard-TV og på DVD-plater inneholder 720 x 576/2 = 207 360 piksler, som vises 50 ganger i sekundet (ettersom det er et sammenflettet (interlaced) signal, deles antallet linjer på faktoren to i dette regneeksempelet). Et signal i 720p inneholder 1280 x 720 = 921 600 piksler, som vises 50 ganger per sekund, mens et signal i 1080i inneholder 1920 x 1080/2 = 1 036 800 piksler ifølge samme sammenlignende regnemåte. Og et signal i 1080p inneholder 1920 x 1080 = 2 073 600 piksler i samme tidsenhet.

Hvis vi nå sier at standard-TV og DVD-plater har kvalitetsnivå 1, så har 720p kvalitetsnivå 4,44 (signalet inneholder altså 4,44 ganger mer informasjon per tidsenhet), 1080i har 5, og 1080p har 10. HD-formatene 720p og 1080i er altså rundt fem ganger bedre enn standardformatene, mens formatet 1080p er ti ganger bedre – dette gjelder altså 1080p i 50 Hz, som foreløpig bare eksisterer i teorien…

Det riktigste er egentlig å si at Blu-ray inneholder fem ganger så mye informasjon per tidsenhet som DVD. Hvorvidt den opplevde bildekvaliteten er fem ganger høyere, er opp til den enkelte å ta stilling til…

 

6. Hvorfor er bildet ofte bedre på DVD-film enn på TV?

Årsaken til at DVD-filmer i mange tilfeller har høyere kvalitet enn TV-sendinger, er at det er betydelig enklere å ha full kontroll over komprimering etc. når man produserer en DVD-film, enn når man sender TV. Og det samme gjelder for HDTV sammenlignet med Blu-ray.

Den absolutt beste bildekvaliteten vi kan oppleve i dag, er altså den fra neste generasjons DVD-spillere...

 

7. Hva er BonusView & BD Live?

BonusView
Blu-ray-spillere med BonusView (Blu-ray Disc Profile 1.1) kan, med filmer som støtter BonusView, utnytte forskjellige former for ekstramateriale som ligger på selve platen.

For eksempel finnes det filmer med bilde-i-bilde (PiP) funksjoner. Det vil si at grafikk, pop-up-menyer, regissørkommentarer og annet bonusmateriale kan vises samtidig som selve hovedfilmen blir spilt.

BD Live
Blu-ray-spiller med BD Live (Blu-ray Disc Profile 2.0) greier det samme som i BonusView, og kan dessuten kobles til Internett og dermed gi tilgang til en rekke nye interaktive tjenester, nedlasting og lagring av diverse ekstramateriale.

Det kan dreie seg om filmer med innhold som kan hentes, som eksempelvis bonusscener, bilder, trailere, kortfilmer, teksting, ringesignaler (som kan sendes til mobiltelefoner) samt filmbaserte spill som kan spilles både på og utenfor nettet.

 

8. Jeg vil vite enda mer!

Her finner du mer informasjon om Blu-Ray. (Åpnes i nytt vindu): Klikk her »