Filosofi & Idéhistorie

Filosofi & Idéhistorie

Filosofi & Idéhistorie

Filosofi kommer fra gresk og betyr Kjærlighet til visdom. Filosofi som fag omfattet opprinnelig forsøk på å bla. forstå og forklare verden og på å utlede og begrunne forskrifter for livsførsel. Til tross for gresk avstamming har også filosofi fått sterkt fotfeste i Norge takket være folk som Arne Næss og Jostein Gaarder. Enten du ønsker svar på essensielle livsspørsmål eller ønsker å lese en bok av en stor filosof så finner du disse her.

Filosofi & Idéhistorie Topplisten Filosofi for barn Studielitteratur filosofi