ANNONSE

Biografier & Memoarer

Biografier& Memoarer

Biografier& Memoarer

Bokåret preges av ekstremt mange spennende biografier og memoarer. Kryp opp i sofaen og forsvinn inn i noen andres liv en liten stund. På disse sidene finner du spennende biografier om mennesker med makt, og biografier om de maktesløse. Biografiene om store kvinner og menn, og sterke historier.


Tilbake til bokstart | Tilbake til biografier | Sterke historier | | Engelske biografier | | Svenske biografier  | Danske biografier 


Bøker i fokus